1 Sara, Stamp och huke
2 Marie
3 Birgitta och jonas
4 Carro och matthias
5 Erik och Nina
6 Filip och Lisa
7 Claes och Kerstin